Everything is connected with the internet of things. What does it mean for the port of Rotterdam?

Supply chain visibility ofwel transparantie in de keten is de heilige graal in de logistiek. Al sinds de komst van internet hebben softwarebedrijven de ene innovatie na de andere geïntroduceerd als de ‘next generation om goederenstromen zo optimaal mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen: transportplanning, real-time optimalisatie software, transport- en warehouse management systemen, en nu dus de ‘internet of things’. Wat maakt deze technologie zo anders dan en hoe kan de haven van Rotterdam slimmer worden georganiseerd? Op 16 april organiseerde STC-Group een Masterclass rondom het thema ‘Everything is connected:  the Internet of Things in ports and logistics’. Zo’n 60 enthousiaste deelnemers – veelal lid van de Jong Havenveniging, of STC-student of -docent – kwamen op de Masterclass af.

 

Na een korte inleiding van Jan Bakker en een toelichting op het Maserclass series van Maurice Jansen stakde eerste spreker van wal. Kees Pieters – lector Informatie in de Haven – begon een boeiend betoog over de betekenis van data in de huidige samenleving, welke potentie ‘big data’ heeft en hoe technologie zich autonoom ontwikkelt in de wereld van ‘open source’ software-ontwikkelaars. De maatschappelij en bedrijfsmatige toepassingen zijn meestal volgend en worstelen vaak met nieuwe vormen van dienstverlening die op basis van de technologie worden ontwikkeld. De opschudding in de taxibranche door UberCar is hier een goed voorbeeld vanEen andere ontwikkeling van betekenis is dat overheden, waaronder ook de Nederlandse – steeds meer data vrij toegankelijk aanbieden. Dat biedt kansen. Pieters schetste een aantal nieuwe technologische concepten aan de hand van Gartner’s hype curve. Deze hypecurveillustreert in welk stadium concepten als 3D printing,smart robots, augmented realityautomated vehicles en natuurlijk the internet of things zich bevinden. Volgens Gartner bevindt Internet of Things zich precies op de top van de hype. Wat met veel van deze technologieën gebeurt is dat er na de hype vaak een stadium van teleurstelling aanbreekt. De wijdverbreide toepassing blijft uit, of er blijken nog te veel praktische bezwaren aan te kleven om door de massa te worden geaccepteerd. Natuurlijk zijn er tussen al deze toepassingen langjarige tendensen te herkennen, zoals de exponentieel toenemende hoeveelheid data dat gegenereerd en opgeslagen wordt, maar ook het aantal IP-adressen dat wordt uitgegeven om een grote verscheidenheid aan apparaten te verbinden met het internet. Dat laatste is nu precies waar Internet of Thingsover gaat.

 

Cor de Man, senior Vice President Area Sales EMENA van de non-asset logistiek dienstverlener UTi Worldwide liet aan de hand van een aantal voorbeelden zien, dat internet een aantal marktverstorende innovaties mogelijk maakt, end at deze zgn disruptive innovations’ elkaar steeds sneller opvolgen. Waar Pieters vooral de technologie centraal stelde, is de 21ste eeuw vooral de eeuw van het individu, maar dan wel met 9 miljard tegelijk. Deze demografische ontwikkeling zal een groot stempel zetten hoe wij de wereld met elkaar verbinden zowel fysiek als met informatie. Cor de Man heeft de grootste verwachtingen van 3D printing, met name voor hoogwaardige producten die maar weinig worden verkocht, zoals losse onderdelen (spare parts), en op maat gemaakte producten, zoals prototypes en protheses. Een andere trend om te volgen is de zelfbestuurbare voertuigen, zoals de veel besproken Google Car. Hij wist te vertellen dat de Amerikaanse overheid al een beleid heeft opgesteld om voorbereid te zijn. Een meer futuristische ontwikkeling dat de transportsector drastisch zou kunnen veranderen is het vervoer via tube-systemen, een combinatie tussen een rail en een pijpleidingsysteem, waarin modules geladen met mensen of goederen met hoge snelheid door de buis suizen. 

 

Tenslotte kwam Marten van de Velde van Port Base aan het woord. Port Base is het platform waar elk jaar zo’n 65 miljoen berichten worden uitgewisseld tussen 13.000 directe gebruikers. Inmiddels zijn er meer dan 40 diensten ontwikkeld op het data platform. Port Base is een non-profit organisation, dat is voorgekomen uit het Rotterdamse Port Infolink (sinds 2002) en het Amsterdamse PortNET (sinds 2000). De ambitie is om via één loket te de efficiëntie van de informatieuitwisseling zo optimaal mogelijk te organiseren, waardoor uiteindelijk de goederenafhandeling door de haven kan worden versneld. Van de Velde sprak de ambitie uit, dat PortBase in de komende jaren de Rotterdamse haven tot de slimste van Europa te willen maken. Om dit te bereiken is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk, welke tot stand moet komen door data veel meer aan elkaar te ontsluiten en te gebruiken om de logistieke processen beter en eerder te kunnen plannen. 

Op dit moment is het berichtenverkeer van de meeste kernprocessen in de haven en het achterlandvervoer geautomatiseerd. Dit betekent een enorme reductie in de hoeveelheid papieren uitwisseling en eliminatie van data-invoer en –verwerking. De grote uitdaging om die ambitie te bereiken is om op basis van de dataset  analyses en voorspellingen te kunnen doen, op basis waarvan betere en meer actuele planningen kunnen worden gemaakt. Een belangrijke stap is het kunnen tracken en tracen van lading, statusupdates en kritieke gebeurtenissen (zoals een vertraging, of douane-inspectie). Internet of Things kan hier een uitkomst bieden.

 

Internet of Things (IoT) gaat ervanuit dat elk product, component, pallet of doos zelf verbonden zijn met het internet en data ter beschikking stelt aan deelnemers in de keten. Op basis van deze data kunnen mensen, ruimte en (transport-)middelen geoptimaliseerd worden. Nu is dat op zich ook niet nieuw, want dat gebeurde daarvoor ook al. Het vernieuwende aan IoT is dat het is gebaseerd is op een ‘cloud’ oplossing. In de cloudkomen verschillende data binnen, zoals actuele verkeersinformatie, weerscondities, vluchtinformatie en product specifieke informatie op basis waarvan de betrokkenen in de keten hun beslissingen kunnen baseren. Dit maakt de IoT ontwikkeling wezenlijk anders: in plaats van een status door te geven dat een vrachtauto in de file staat is minder waardevol dan vooraf door te geven, dat de lading over een uur vertraging zal oplopen met een op hand zijnde file. Reactief sturen op een status update verandert dus in proactief handelen, wat tot een hogere ketenbetrouwbaarheid kan leiden.

 

Het laatste onderdeel van de Masterclass was een paneldiscussie, waar ook het publiek de gelegenheid had vragen te stellen. Een prangende vraag die bij de meeste aanwezigen leefde is hoe die gegevens zodanig met elkaar kunnen worden gedeeld, dat er ook nieuwe toepassingen mee kunnen worden ontwikkeld. Slotsom van de masterclass is dat de mogelijkheden voor Internet of Things in de haven en logistieke sector eindeloos zijn, maar dat het erop lijkt dat de havengemeenschap nog een aantal barrières heeft te doorbreken om gezamenlijk tot nieuwe bedrijfsoverstijgende toepassingen te komen. De aanwezige studenten en jonge professionals werden uitgedaagd om in dit gat in de markt te springen en samen met PortBase en de hogescholen de haven slimmer te gaan organiseren. Studenten kunnen zich opgeven voor de RDMMakerspace workshop die in mei zal worden georganiseerd in samenwerking met het PortInnovationLab, waar ook YESDelft! bij is betrokken. Daarnaast kunnen zij zich opgeven voor de hackatontijdens de Wereldhavendagen in september. De uitdaging ligt er: ontwerp een app van je dromen in Droomhaven Rotterdam!


Deze masterclass werd mogelijk gemaakt door STC-Group, Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Logistiek met medewerking van Jong Havenvereniging Rotterdam, Kenniscentrum RDM, UTi Worldwide, PortBase en InnovationQuarter. Deelnemers werd na afloop gevraagd een donatie te doen voor de UTi Foundation ‘Delivering better lives’. 


Voor meer informatie over de Masterclass kunt u contact opnemen met Maurice Jansen, Senior Manager Innovatie, Research & Development, m.jansen@stc-r.nl, tel. 06-20283925

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s